Hangorentuin.be
Home » Prijzen

Prijzen

 Afhankelijk van de bouw, leeftijd en kleur van de konijntjes kunnen de prijzen afwijken.

Nederlands hangoor dwergkonijn: 50€

NHD satijn: 60€

Franse Hangoor: 50€

Hou er rekening mee dat de inentingskosten er nog bij komen : 25€

Bij iedere aankoop van een hangoortje wordt overgangsvoer, papier met afstamming en een papier met tips i.v.m de verzorging meegegeven.

Soms komen er ook volwassen konijntjes te koop, hiervan wordt de prijs naargelang leeftijd en ras bepaald.

Reserveren 

Als je een hangoortje wil reserveren, vraag ik een voorschot van 10€. 

Dit voorschot telt op het besproken konijntje.

Het voorschot moet binnen de 3 dagen betaald worden, anders komt het konijntje weer vrij.

Als u om bepaalde redenen de reservatie annuleert, wordt het voorschot niet terugbetaald.

Als er nadien beslist wordt om een konijntje uit een ander nest te nemen, wordt dit aanzien als annulering en nieuwe reservatie, er wordt dan een nieuw voorschot gevraagd.

Als het konijntje onverhoopt ziek wordt of komt te overlijden tijdens het verblijf bij mij, krijgt u natuurlijk het bedrag terug betaald. 

Uw naam wordt bij reservatie op de website bij de foto vermeld.

 

Afhalen

De datum dat het konijntje het nest mag verlaten staat vermeld op de website. 

Als het konijntje om bepaalde redenen niet binnen de 10 dagen na de vermelde datum kan worden afgehaald, wordt er 2€/dag verblijfskosten aangerekend.

Verkoopsvoorwaarden

- Door het uitbreken van de nieuwe zeer dodelijke variant RHD2, ben ik genoodzaakt om de konijntjes allen in te enten voor Verkoop. Vaccinatie zowel voor RHD/VHS, myxomatose ( Lyomyxovax) en RHD2 ( Eravac). Konijntjes worden niet meer verkocht zonder in orde te zijn met hun inenting. Hiervoor wordt 25€ dierenartskosten aangerekend.

- Alle konijntjes worden enkel  verkocht wanneer zij in goede gezondheid verkeren.  Bij het geven van de vaccinatie worden ze gecontroleerd door onze dierenarts.  Na de aankoop zijn wij niet meer aansprakelijk voor letsels, ziekte of dood van het konijntje.  

- Bij twijfel over de gezondheid van een diertje blijft het voorlopig bij ons en wordt het voorlopig niet verkocht.

- Ik behoud steeds het recht op eerste keuze van het nestje, zodat ik ook het verder fokken met nieuwe bloedlijnen kan verzekeren.

- Vanaf de leeftijd van 7-8 weken kunnen de jongen opgehaald worden, er moet zelf voor een geschikt vervoersbakje of kartonnen doosje worden gezorgd voor het vervoer. Het is mogelijk om hier een transportbox aan te kopen.

- Door herhaaldelijk niet nakomen van afspraken zonder verwittigen, ben ik genoodzaakt om bij het niet naleven van de afgesproken tijd en datum voor het afhalen van het konijntje er moet  min. 2uren voor afspraak verwittigd worden, anders wordt het konijntje voortaan terug vrijgegeven en wordt het voorschot niet terugbetaald.