Prijzen

Afhankelijk van de bouw, leeftijd en kleur van de konijntjes kunnen de prijzen afwijken.

Nederlands hangoor dwergkonijn: 55€

Konijntjes worden hier gevaccineerd voordat ze verhuizen voor RHD1, RHD2 en Myxomatose, hiervoor wordt de vaccinatiekost doorgerekend aan de nieuwe eigenaar.

Bij iedere aankoop van een hangoortje wordt overgangsvoer, papier met afstamming en een papier met tips i.v.m de verzorging meegegeven.

Soms komen er ook volwassen konijntjes te koop, hiervan wordt de prijs naargelang leeftijd en ras bepaald.

 

Reserveren 

Als u een hangoortje wil reserveren, vraag ik een voorschot van 15€. 

Dit voorschot telt op het besproken konijntje.

Het voorschot moet binnen de 3 dagen betaald worden, anders komt het konijntje weer vrij.

Als u om bepaalde redenen de reservatie annuleert, wordt het voorschot niet terugbetaald.

Als er nadien beslist wordt om een konijntje uit een ander nest te nemen, wordt dit aanzien als annulering en nieuwe reservatie, er wordt dan een nieuw voorschot gevraagd.

Als het konijntje onverhoopt ziek wordt of komt te overlijden tijdens het verblijf bij mij, krijgt u natuurlijk het bedrag terug betaald. 

Uw naam wordt bij reservatie op de website bij de foto vermeld.

 

Afhalen

De datum dat het konijntje het nest mag verlaten staat vermeld op de website. 

Als het konijntje om bepaalde redenen niet binnen de 10 dagen na de vermelde datum kan worden afgehaald, wordt er 2€/dag verblijfskosten aangerekend.

Verkoopsvoorwaarden

- Bij twijfel over de gezondheid van een diertje blijft het voorlopig bij ons en wordt het voorlopig niet verkocht.

- Ik behoud steeds het recht op eerste keuze van het nestje, zodat ik ook het verder fokken met nieuwe bloedlijnen kan verzekeren.

- Vanaf de leeftijd van 7-8 weken kunnen de jongen opgehaald worden, er moet zelf voor een geschikt vervoersbakje of kartonnen doosje worden gezorgd voor het vervoer. Het is mogelijk om hier een transportbox aan te kopen.

- Door herhaaldelijk niet nakomen van afspraken zonder verwittigen, ben ik genoodzaakt om bij het niet naleven van de afgesproken tijd en datum voor het afhalen van het konijntje er moet  min. 2uren voor afspraak verwittigd worden, anders wordt het konijntje voortaan terug vrijgegeven en wordt het voorschot niet terugbetaald.